Back to top

Adeziune membru fundatie

Membrii Fundaţiei Romane pentru Persoane cu Handicap Vizual (FRPHV) "Prietenii Nevazatorilor" pot fi persoane fizice şi juridice indiferent de naţionalitate, religie, convingeri politice, sex, care aderă, înţeleg şi acceptă statutul Fundatiei.

Persoanele care solicita sa devina membre in cadrul FRPHV pot avea domiciliul în orice localitate a ţării şi în străinătate; adeziunea este personală, se manifestă şi se transmite în scris.

Membrii se pot retrage sau pot fi excluşi prin decizia Consiliului Director al FRPHV.

Cererea de membru al FRPHV se aprobă de catre Consiliul Director.

Donatorii sau cei care intr-o forma sau alta contribuie la cresterea patrimoniului si prestigiului FRPHV fara a presta o activitate concreta in cadrul programelor acesteia, pot primi la cerere sau initiativa Consiliului Director calitatea de membri onorifici si vor fi astfel mentionati in documentele FRPHV.

 

Drepturile membrilor FRPHV

 • Sa participe la oricare dintre actiunile organizate de Fundatie.
 • Sa formulize propuneri si sa le inainteze spre analiza Consiliului Director.
 • Sa fie alesi ca membri in Consiliul Director al Fundatiei.
 • De a primi premii, recompense materiale si onorifice pentru activitatea lor in cadrul Fundatiei.
 • Să beneficieze de anumite facilităţi, precum:
 • achizitionarea unor produse si servicii furnizate de Fundatie si/sau partenerii Fundatiei la preturi si tarife mai avantajoase;
 • participarea la simpozioane, schimburi de experienţă, perfecţionare profesională atât la cele organizate de Fundaţie, cât şi la cele organizate de alte instituţii, fundaţii, agenţi economici, în conformitate cu obiectivele Fundaţiei şi în funcţie de posibilităţile financiare ale acesteia.

 

Obligatiile membrilor FRPHV

 • Să respecte statutul Fundaţiei.
 • Să participe activ la activitati şi la realizarea în practică a obiectivelor Fundaţiei conform scopului si obiectivelor acesteia.
 • Să reprezinte cu demnitate şi competenţă Fundaţia în oricare dintre manifestările organizate în ţară şi în străinătate, sau când este cazul.
 • Să îşi achite contribuţia de membru al FRPHV care a fost stabilită de catre Consiliul Director.

Pierderea calitatii de membru

Calitatea de membru se poate pierde:

 1. Prin manifestarea voinţei proprii, în scris, către Consiliul Director.
 2. Prin excluderea cu votul simplu majoritar al Consiliului Director în cazul în care respectivul membru aduce prejudicii (materiale sau morale) FRPHV.
 3. Prin neplata contribuţiei stabilită de catre Consiliul Director.
 4. Urmare deciziei Fondatorului de dizolvare a FRPHV.